10 TEESIÄ TURUN PARHAAKSI - vuodelta 2017

Nämä olivat teesini vuonna 2017, kun pyrin Turun kaupunginvaltuustoon. 

Olen päivittänyt teesit Valtuustotyöskentely-sivullani. Tutustu asioihin, joiden puolesta olen tehnyt töitä. 

bussi

Teesi #1 Lisää yöbusseja

Turussa kulkee aivan liian vähän yöbusseja erityisesti arkisin. Jos haluamme elävöittää keskustaamme entisestään, pitää sieltä päästä liikkumaan pois sekä sinne entistä paremmin, erityisesti opiskelijabileiden aikaan. Viimeinen bussi voisi myös lähteä vasta pilkun jälkeen.

Teesi #2 Enemmän ja parempia pyöräteitä

Pyöräilyn edistäminen on tärkeää. Keskustassa on tällä hetkellä hankalaa ja turvatonta liikkua pyörällä, ja koko keskustan uudistuksessa pyörille on luotava paremmat ja turvallisemmat tiet.

Polkupyora
Karttapallo

Teesi #3 Erikoisluokat turvattava jatkossakin

Erikoisluokat tuovat valtavasti iloa sekä tukevat lasten kasvua. Niiden avulla luomme menestystarinoita sekä saamme lapsille kokemuksia, jotka he muistavat lopun ikäänsä. Tämä kaikki on vielä perheille täysin ilmaista, ja siitä on pidettävä kiinni.

Teesi #4 Luokkakoot pidettävä kurissa

Liian suuret luokkakoot aiheuttavat häiriöitä, ja haittaavat opiskelua. 40 opiskelijan lukiokurssit ovat aivan liian suuria, ja niiltä on pyrittävä välttymään. Mitään kultaista lukua on kuitenkin hankala sanoa, sillä asiat ovat tapauskohtaisia.

Luokkakoko
aurinko

Teesi #5 Turkuun enemmän terasseja

Terassit elävöittävät kaupunkikulttuuriamme keskustassa. Keskustaa on vietävä enemmän kävelykeskustan suuntaan, ja näin terasseille vapautuisi tilaa. Kaupungin on myös omalta osaltaan tuettava terassien syntymistä muun muassa lupien osalta.

Teesi #6 Tornitaloja Turkuun

Turku tarvitsee korkeaa rakentamista. Siihen alueeksi sopii erityisesti Kupittaan alue sekä mahdollisen matkakeskuksen alue. Tornitalot nostavat vaikutuksellaan Turun entistäkin korkeammalle!

Talo
Tunneli

Teesi #7 Tunneli Taidemuseonmäen ali Logomoon

Tätä esitettiin jo aikaisemmin valittaessa Logomoon kulkevaa siltaa. Tunneli lyhentäisi matkaa Logomoon todella paljon, ja sitoisi sen entistä tiiviimmin keskustaan.

Teesi #8 Kaupunkipyörät Turkuun

Turku tarvitsee Helsingin kaltaiset kaupunkipyörät, jotka olisivat käytössä ympäri kaupunkia. Ne voitaisiin liittää föli-systeemiin, jolloin niitä pystyisi käyttämään busskortin, tai kännykkälipun tekniikkaa hyödyntäen.

Polkupyora
nuoret

Teesi #9 Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Raumalla toteutettiin kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille, ja kokeilu onnistui todella hyvin. Kokeilun avulla säästettiin 100.000€ vuodessa. Tämä voidaan tuoda myös Turkuun!

Teesi #10 Raitiovaunut Turkuun

On Turun aika hypätä jälleen suurempien kaupunkien joukkoon, ja ryhdyttävä tehostamaan joukkoliikennettään. Investointi maksaa paljon, mutta se lisää julkisen liikenteen käyttöä sekä nostaa Turun imagoa. Ehdottomasti kyllä raitiovaunulle!

ratikka
Scroll to Top