TYÖNI VALTUUTETTUNA

Olen toiminut Turun kaupunginvaltuutettuna kesästä 2017 saakka. Tähän on mahtunut paljon, ja olen päässyt vaikuttamaan elävämmän Turun puolesta Kokoomuksen valtuustoryhmän työvaliokunnan jäsenenä, sihteerinä sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä.

Olen vaikuttamistyössäni pyrkinyt edistämään  kestävää, elävää sekä viihtyisämpää Turkua.

Samalla olen keskittynyt pitämään ääntä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta. Minusta se on yksi aikamme suurimmista haasteista. Hyvinä suuntaviivoina työssäni ovat toimineet ennen vaaleja julkaisemani kymmenen teesiä Turun parhaaksi.

Valtuusto-puheenvuoroni 28.1.2019

Katso videolta puheenvuoroni syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Valtuustotyöskentely 1
Katso video

10 Teesiäni vuodelta 2017 

MITÄ NÄILLE TEESEILLE NYT KUULUU?

Yöbussien määrä tällä valtuustokaudella ei ole lisääntynyt. Pääsyy siihen miksi ne eivät ole vielä lisääntyneet on näillä näkymin 2022 voimaan astuvassa runkobussiuudistuksessa, jonka mukana yöbussit tulevat lisääntymään. Asia edistyy ja tulee tapahtumaan, mutta v asta vuonna 2022!

Enemmän ja parempia pyöräteitä.

Kevyen liikenteen, eli pyöräilyä koskevia ratkaisuja olen päässyt edistämään useassakin paikassa eri kaavojen yhteydessä. Pyöräily on kulkumuotona keskivertotasoa muihin kaupunkeihin verrattuna, ja sen nostamiseksi on toteutettava yhä enemmän helppoja ja järkeviä pyöräteitä.

Erikoisluokat ovat toistaiseksi turvattuja, eikä niiden rahoituksesta olla vähentämässä osuuksia, eli teema on ja pysyy!

Luokkakoot ovat yhä edelleen suuria erityisesti lukioissa. Niistä leikkaamiselta kuitenkin viime syksyn sopeutusohjelman yhteydessä kuitenkin vältyttiin. Taistelu kohtuullisten ryhmäkokojen puolesta jatkuu.

Terassit Turussa tulevat lisääntymään. Esimerkiksi pelkästään torin alueelle tulee jo uusien paviljonkien avulla runsaasti lisää terasseja, ja hyvä niin! Tämän edistäminen tulee olemaan agendalla jatkuvasti, eikä tässä tule helpolla valmista. Tätä varten tarvitsemme yhä enemmän kävelykeskustaa. 

Tornitaloille otolliset alueet, eli ratapiha sekä kupittaan kansi ja itäharju edistyvät kovaa vauhtia! Olen päässyt olemaan mukana päätöksissä, jotka ovat edistäneet Itäharjun kaavoittamista. Kupittaan kansihankke on tulossa vuoden 2020 aikana päätöksentekoon. Asia edistyy!

Tämä ei valitettavasti ole toistaiseksi mahdollista toteuttaa taidemuseon alaisen kallion ollessa rakennuskiellossa. Logomosta keskutaan kulkemista olisi kuitenkin helppo helpottaa heti sillan valmistuttua, sillä sen tulee jatkua ratapihankadun yli. Tästä tulen tekemään vielä aloitteen, kunhan surullisen kuuluisa ja kallis silta lopulta valmistuu.

Kaupunkipyörät otettiin käyttöön kesällä 2018, eli check!

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiailla on toteutettu – eli check!

Raitiotien edistäminen jatkuu. Tästä aiheesta olen pitänyt järjestelmällisesti ääntä niin mediassa kuin erilaisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa. Sitä on helppo tukea ja puolustaa myös tulevaisuudessa. Lopullinen investointipäätös tullaan tekemään ensi valtuustokaudella. Asia siis edistyy!

 
Valtuustotyöskentely

 

Kuntapolitiikassa suurin osa työstä on sellaista, joka ei näy helposti ulospäin. Se on usein vaikuttamista oman valtuustoryhmän kantoihin tai neuvottelemista suurista kokonaisuuksista, jossa omien näkemysten tuominen esiin on tärkeää. Näin olen tehnyt oman ryhmäni sisällä esimerkiksi keskusteltaessa Turkuun tulevasta pormestarimallista taikka joukkoliikenteen edistämisestä.

Politiikkaan kuuluu myös arvojen puolustaminen. Alkuvuodesta 2020 Turun Synagogaan tehtiin vainojen uhrien muistopäivänä raukkamainen ilkivallanisku, joka oli silkkaa antisemitismiä.

Aloitteestani koko Turun kaupunginvaltuusto tuomitsi teot yhteisellä kannanotollaan. Vihalle eikä syrjinnälle ei ole tässä kaupungissa tilaa, ja jokaisen oikeutta ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään tässä kaupungissa olen valmis puolustamaan jatkossakin!

Mitä haluan vielä toteuttaa ja saavuttaa?

Ensimmäisen kauden valtuutettuna iso osa työstä ja toimista on mennyt asioiden opettelemiseen, ja vaikuttamisen paikkojen löytämiseen. Kaikkeen ei ole vielä päässyt perehtymään, ja siksi listani itselle tärkeistä edistettävistä asioista on selkeä.

 

1. Yökaupungin kehittäminen.

Turun pitää kehittyä myös yöllisenä kaupunkina. Tähän linkittyy vahvasti muun muassa yöbussit, liikkuminen turvallisesti valaistussa ympäristössä sekä keskusta-alueen toimivuus. Tahdon saada voimaan viimeistään runkobussien kautta enemmän yöbusseja sekä parantaa kevyen liikenteen väylien valaistusta.

2. Kulttuurin, eli teatterin, konserttien sekä keikkapaikkojen edistäminen.

Turku tarvitsee uuden musiikkitalon, ja runsaasti tukea kaupungissa toteutettavalle kulttuurille. Uudesta musiikkitalosta on tehtävä todella toimiva kokonaisuus, ja kaupungin tukea keskustan elävän musiikin keikkapaikkoja kaikin mahdollisin keinoin.

Työ elävämmän ja toimivamman Turun puolesta jatkuu, ja tämä sivu päivittyy.

Scroll to Top