Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Alvar Euron henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.05.2018. Viimeisin muutos 03.03.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Alvar Euro

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Alvar Euro, alvar (a) alvareuro.fi (korvaa (a) @-merkillä. 

P. 050 9186674

3. Rekisterin nimi

Alvar Euron uutiskirjeen tilaajat ja yhteydenottolomakkeen täyttäjät.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus. 

Uutiskirjeen tilaajat antavat kirjeen tilatessaan vapaaehtoisesti suostumuksensa tietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn. Yhteydenottolomakkeen täyttäjän tiedot tallennetaan siksi aikaa, että hänen asiansa tulee hoidetuksi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on uutiskirjeen lähettäminen sen tilaajille sekä viestiminen niille, jotka ovat lähettäneet yhteydenoton verkkosivujen lomakkeen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi

sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaajan tiedot tallennetaan niin kauan kuin hän on uutiskirjeen tilaaja. Yhteydenottolomakkeen täyttäjän tiedot tallennetaan siksi aikaa kuin hänen asiaansa käsitellään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Uutiskirjeen tilaajaksi voidaan lisätä myös tapahtumissa täytetyn paperilomakkeen avulla, jolloin tietojen tallentaminen hyväksytään paperilomakkeella ruksittamalla vaadittava kohta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos käytetään Mailchimp-uutiskirjetyökalua. Mailchimp on sitoutunut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten noudattamiseen Privacy shield -hyväksynnän kautta. Mailchimpin tietosuojasta voit lukea lisää täältä.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu. Pääsyoikeus näihin tietoihin on vain Alvarilla ja nimetyllä verkkosivujen päivittäjällä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Uutiskirjeen tilauksen voi lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevan linkin avulla. 

11. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla kerätään pääosin tilastotietoa kävijöiden määristä ja sivuilla vietetystä ajasta ja hyväksyttyjen evästeiden avulla on mahdollista myös kohdentaa somemarkkinointia sivustolal käyneille. Tilastoja analysoidaan ja tiedoilla pyritään kehittämään sivuston laatua ja sisältöä.  Näiden evästeiden tallentuminen selaimelle on mahdollista kieltää sivuille saavuttaessa evästehyväksyntäkyselyn avulla. Evästeiden hyväksyminen on mahdollista myös kumota sivujen vasemman alalaidan kuvakkeen kautta milloin tahansa. Evästeet eivät lataudu kävijän selaimelle ilman hyväksyntää.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Verkkosivuilla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta poistuvat (tuhoutuvat), kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja aiemmin vierailleiden tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät, mikäli evästehyväksyntä on annettu.

Käytämme sivustolla kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle ja vain mikäli mikäli evästeen tallentaminen on sallittu.

Evästeiden avulla kerätään ja tallennetaan hyväksynnän seuraavia tietoja, joista ei yksittäistä kävijää voida erotella:

  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • käytetyn päätelaitteen koko (mobiili, tietokone, tabletti)
  • sivuilla vietetty aika


Scroll to Top