KUNTAVAALIT 2021 TURUSSA. EHDOKKAASI ON ALVAR EURO.

Kaupungit ovat olemassa asukkaitaan varten.
Kuntavaalit 2021 Turussa.
Alvar Euro.

Kaupungit ovat valtavan kokoisia työpaikkoja ja asukkaistaan huolehtijoita. Kaupungit pyörittävät kouluja, sairaaloita, esikouluja, urheilukenttiä, nuorisotaloja, vanhainkoteja, museoita sekä teattereita ja filharmonista orkesteria. Kaikkea tätä tehdään kaupunkilaisia varten. Siis siksi, että ihmisillä olisi hyvä olla ja jotta jokaisesta pidetään huolta.

Minun kaupungissani pidetään huolta niistä jotka sitä tarvitsevat, ja annetaan tilaa niille, jotka siitä hyötyvät. Turun tärkein tehtävä on taata mahdollisimman hyvät puitteet asukkailleen.

Vajaan neljän vuoden ajan olen saanut toimia turkulaisten puolesta Turun historian nuorimpana kaupunginvaltuutettuna. Paljon olen tehnyt töitä viihtyisämmän, elävämmän sekä kestävämmän Turun eteen. Samalla kaupunkia läpileikkaavasti katsomalla olen havahtunut siihen, mitä Turussa tulee muuttaa, jotta turkulaiset voivat vieläkin paremmin.

Valtuutettuna uskon kestävään kaupunkiin. Kaupungin tulee olla kestävä taloudellisesti, ympäristöllisesti sekä sosiaalisesti. Erityisesti suurten kaupunkien päättäjät kohtaavat toimissaan enimmäkseen asioita, joihin he eivät ole voineet varautua etukäteen ollenkaan. Silloin ratkaisevat arvot, perehtyneisyys sekä kyky tarttua asioihin. Väitän omaavani näitä kaikkia, ja tahdon toimia näiden arvojen eteen myös jatkossa.

Turun haasteet – mitä haluan muuttaa?

Turku on hyvä kaupunki. Monella tavalla jopa paras. Emme kuitenkaan voi lopettaa pyrkimästä olemaan parempia, sillä silloin unohtuu koko kaupungin idea: huolenpitäminen asukkaista. Huolenpitoa ei voida kuitenkaan toteuttaa yhtään paremmin ilman uusien työpaikkojen ja asukkaiden tavoittelua, sillä hyvinvointiin tarvitaan enemmän yhteistä jaettavaa.

 

“Vaikka Turussa on moni asia hyvin, sillä on haasteita, jotka täytyy ratkaista. Haluan tarttua toisella kaudella kymmeneen haasteeseen, jotka ratkaisemalla kaupunkilaiset saavat paremman kaupungin.”

alvar euro

Lue tältä sivulta kooste kymmenestä haasteesta, jotka olen tunnistanut ja joiden ratkaisemiseksi haluan tehdä töitä myös seuraavalla valtuustokaudella. 

Turun keskusta-alue ei saa jäädä kesken - Alvar Euro

Keskusta-alue

Keskusta-alue ei saa jäädä kesken - lisätään kävelyä, joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä kävelypainotteisilla kaduilla.

Kaupunkien keskustaan saavutaan viettämään aikaa, ostoksille ja myös asumaan. Turun keskusta-alue, ja erityisesti tori muuttuu nyt suuresti. On kuitenkin riski, että sen kehitys jää kesken.
Kaduille on saatava lisää tilaa terasseille, kävelijöille sekä pyörille. Luodaan lisää kävelypainotteisia katuja, ja panostetaan joukkoliikenteeseen. Autoille on tuotettava mahdollisuuksien mukaan lisää rakenteellista pysäköintiä. Kaupungin on tuettava enemmän kestävää autoilua lisäämällä sähköautojen latausmahdollisuuksia sekä muodostamalla sähköpyörille lautauspaikkoja.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kaikkien ulottuville - Alvar Euro

Mielenterveyden haasteet

Mielenterveyden haasteisiin ei saa apua tarpeeksi nopeasti - luodaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut jokaisen ulottuville.

Mielenterveysongelmat lisääntyvät hurjaa vauhtia. Ongelmien syntyyn pitää vaikuttaa jo heti alkuvaiheessa, jotta ongelmat eivät pääse muodostumaan liian suuriksi ja vaikuta elämään liikaa. Turkuun on muodostettava Helsingin Miepin kaltainen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, johon voi saapua juttelemaan 1-5 kertaa myös ilman ajanvarausta.

Kuntavaalit 2021 Alvar Euro 1

Enemmän työpaikkoja valmistuville Turkuun

Nuoret muuttavat pois, sillä Turussa ei ole töitä - enemmän työpaikkoja valmistuville Turkuun.

Nuorten vastavalmistuneiden työllistymisessä tulee panostaa erityisesti uusien yritysten luomiseen. Toteutetaan kaupungin toimesta uusyrityspalvelu, jonka avulla autetaan nuoria jalostamaan oma ideansa yritystoiminnaksi. Autetaan nuoria yrittäjiä ja yrityksiä löytämään toiminnalleen sopivat tilat Turusta.
Samalla kaupungin on oltava nuorille tarpeeksi pitovoimainen, jotta täältä ei edes halua lähteä pois. Viihtyisä ja elävä kaupunki on tässä avainasemassa. Hyvät ja helpot liikenneyhteydet, kohtuuhintainen asuminen sekä laadukkaat palvelut pitävät nuoret täällä myös myöhemmin.

Yritykset eivat-jaa-Turkuun-Alvar-Euro

Yritykset eivät jää Turkuun

Yritykset eivät jää Turkuun - tehdään Turusta tarjous josta ei voi kieltäytyä, ja positiivinen sellainen

Turun ensiluokkainen keino yritysten houkutteluun on korkeakoulumaailma. Kaupungin tulee luoda “törmäysohjelma”, jonka avulla yritykset ja opiskelijat sekä vastavalmistuneet löytävät toisensa. Huippuosaajat ovat resurssi josta yritykset todella elävät, ja Turussa osaajia on valtavasti.
Uusia ratkaisuja ja innovaatioita ei synny ilman ihmisten ja yritysten kohtaamista. Yrityksillä tulee olla kilpailukykyiset ja toimivat paikat toteuttaa toimintaansa, ja samalla kohdata myös toisia yrityksiä. Näin syntyy uusia ratkaisuja sekä innovaatioita.
Yksi Turun vahvuus yritysten houkuttelemiseen on kansainvälisyys. Turusta on hyvät yhteydet maailmalle, ja osaamisen keskittymisen kautta valtavasti osaamista. Kaupunki voisi hyvin tukea kansainvälisille apajille haluavia yrityksiä, näin Turusta käsin voi nousta uusia menestystarinoita.

Kuntavaalit 2021 Alvar Euro 2

Rahat eivät riitä turkulaisten palveluihin

Turun talous on saatava tasapainoon, jotta rahat riittävät asukkaiden palveluihin.

Turun kokonaisvelka lähentelee tällä hetkellä jo miljardia, ja tällä menolla se vain kasvaa. Taloudellisten perusperiaatteiden tulee olla selvä = jatkuvat menot eivät saa olla suuremmat kuin jatkuvat tulot.
Jatkuvien menojen osalta on kyettävä priorisoimaan asioita, ja karsimaan menoja. Samalla toteutetaan kaupungin tulojen kasvua mahdollistavia toimia, esimerkiksi raitiotie, joka lisää rakentamista ja houkuttelevuutta.

Kuntavaalit 2021 Alvar Euro 3

Lahjakkaat tylsistyvät koulussa

Lahjakkaat tylsistyvät kouluissa - tuetaan kouluissa myös niitä joilla menee hyvin.

Jokaiselle tulee taata kouluissa tarvitsemansa tuki. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka tarvitsevat apua pystyäkseen oppimaan. Tukea on kuitenkin tarjottava myös niille, joilla menee hyvin, ja jotka voivat oikean tuen avulla voida vieläkin paremmin.
Turvataan erityisluokkien ja -lukioiden toiminta. Pidetään opetuksen tukiresurssit kunnossa tarjoamalla oikea määrä erityisopettajia sekä koulupsykologeja. Ryhmäkoot eivät edelleenkään saa kasvaa liian suureksi.
Turun on myös vaikutettava sen eteen, että oppivelvollisuuden laajentuminen ei saa vaikuttaa opetuksen laatuun, ja valtio on saatava kompensoimaan kaupungeille aiheutuvat lisäkulut, jotta säästöjä ei oteta opetuksen laadusta.

Asuntojen hinnat pidettävä matalalla Alvar Euro

Kohtuutta asuntojen hintoihin

Turusta ei saa tulla asuntojen hinnoissa kuin Helsinki - asuntojen hinnat pidettävä alhaalla.

Asumiseen menee merkittävä osa ihmisten tuloista, koko maassa keskimäärin jopa noin kolmannes nettotuloista. Asumisesta ei saa tulla liian kallista, vaan rahaa on jäätävä myös muuhun.
Paras lääke asumisen hinnan pitämiseen kurissa on riittävä rakentaminen. Turussa on rakennettava tarpeeksi, jotta asuntotuotanto vastaa kysyntää. Samalla on järjestettävä riittävästi myös opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaista asumista. Rakentamisen tai suunnittelun laadusta ei kuitenkaan määrän varjolla saa tinkiä.

Kuntavaalit 2021 Alvar Euro 4

Turusta Itämeren puhtain kaupunki

Turku sijaitsee maailman saastuneimman meren rannalla - Turusta koko Itämeren puhtain kaupunki

Itämeren hyvinvointi on merkittävä tekijä Turun ja turkulaisten hyvinvoinnissa. Turun on tehtävä vielä enemmän, jotta itämeri voi paremmin.
Kaupungin on oltava aloitteellisesti mukana uusissa ratkaisuissa, jotta kaupungin hulevedet, eli kaupungissa oleva sade- ja muu vesi päätyy mahdollisimman puhtaana mereen. Kaupungin on vaikutettava roskaamisen vähentämiseen lisäämällä roskiksia jokirannassa sekä lisättävä roskia kerääviä järjestelmiä aurajoessa, jotta kaupungista ei päädy mitään ylimääräistä itämereen.

Spontaania-kulttuuria-Alvar-Euro

Spontaania kulttuuria helpommin

Spontaania kulttuuria ei muodostu tarpeeksi - Turusta maailman helpoimman kulttuurin kaupunki.

Kesällä 2020 nähtiin loistava esimerkki nopeasti nousseesta kulttuurista kaupunkiin rakennettujen terassien muodossa. Turku tarvitsee lisää terasseja, mutta myös matalan kynnyksen kulttuuria kaikkien saataville.
Muodostetaan yhdessä kulttuuritoimijoiden, kuten ravintoloiden, kulttuurintuottajien sekä alan järjestöjen kanssa malli, jonka avulla helpotetaan lupien saamista erilaisten kulttuuritapahtumien käyttöön nopeastikin. Helpotetaan samalla ravintoloiden terassilupien saamista kesäaikaan erityisesti keskusta-alueella.
Kulttuuripääkaupunkivuodesta on nyt kulunut 10 vuotta. Tuona vuonna tehtiin valtavasti hienoja asioita. Kaupungin tulee perata läpi kulttuuripääkaupunkivuoden ideat ja hankkeet, sieltä voisi hyvin löytyä yhä edelleen toimivia ideoita, jotka toteuttamalla kulttuuria saataisiin kaupunkiin esille laajemmin.

Suuret hankkeet allianssimuotoon Alvar Euro

Suurten hankkeiden pysyttävä budjetissa

Suuret hankkeet eivät pysy budjetissa - toteutetaan mittavat hankkeet jatkossakin allianssimallilla.

Turun rakennushankkeet ovat herättäneet päänvaivaa paljon. Ongelmiin on jo tartuttu, mutta vastaavia ylityksiä ei saa enää tapahtua.
Yhteistä vastuuta hankkeissa on käytettävä enemmän. Allianssimalli on yksi hyvä tapa tehdä suuria hankkeita: näin myös muilla on vastuu koko urakan onnistumisesta. Allianssia tulee hyödyntää Turun hankkeissa jatkossakin.
Toinen konkreettinen suurten hankkeiden tekotapa on yleiset suunnittelukilpailut. Hankalissa paikoissa on saatava kaikki parhaat ideat käyttöön, ja arkkitehtikilpailuissa päästään juuri hyödyntämään parasta mahdollista osaamista. Kilpailuilla saadaan parhaita tuloksia niin käyttäjien viihtyvyyden kuin tilojen toimivuuden kannalta. Tämän pohjalta päästään vaikuttamaan myös kustannusarvioihin. Lisää kilpailua suunniteluun!

Alvar Euro kuntavaalit Turku 2021

Kuntavaalit 2021 Turussa

 

“Vaikka Turussa on moni asia hyvin, sillä on haasteita, jotka täytyy ratkaista. Haluan tarttua toisella kaudella kymmeneen haasteeseen, jotka ratkaisemalla kaupunkilaiset saavat paremman kaupungin.”

Alvar Euro

Haluatko tukea kampanjaani?

Vaalikampanja tarvitsee tukeasi. Voitko lahjoittaa aikaasi? Onko sinulla ideoita? Vai voisitko tehdä pienen lahjoituksen tukiyhdistykselleni? Klikkaa tästä ja lue lisää.

TUE KAMPANJAANI

Tule mukaan kampanjaan tai tee sopivaksi katsomasi lahjoitus tukiyhdistykselle.
LUE LISÄÄ

Vaaliesitteeni – ole hyvä

Koska tänä keväänä emme välttämättä kohtaa kasvotusten, voit lukea vaaliesitteeni tällä kertaa myös sähköisesti. Klikkaa tästä, niin löydät sähköisen version, jonka voit tallentaa myös itsellesi. 

PS: Jos haluat jakaa painettua esitettä tutuillesi tai omalla alueellasi, ota yhteyttä, niin pääset mukaan!

 

Katso tästä alta tallenne 11. helmikuuta järjestetystä kampanjani avaustilaisuudesta. Mukana on myös kansanedustaja Saara-Sofia Sirén. 

LUE BLOGISTANI MUISTAKIN AJATUKSISTANI

Scroll to Top