Alvar Euro
edus­kuntaan
2023

Alvar Euro eduskuntaan 2023

Alvar Euro on ehdolla eduskuntaan numerolla 184

Suomi ansaitsee parempaa. Nyt on aika päätöksentekijöille, jotka ottavat niin talouden kuin luonnon ja ympäristön kysymykset tosissaan. Sitä minä haluan.

Hyvät päätökset kestävät aikaa. Niin talouden kuin luonnon saralla ei voida elää vain tulevien sukupolvien laskuun. Nyt tarvitaan pitkälle katsovia ja kestävät arvot omaavia tekijöitä. Minä olen sellainen.

Olen Alvar Euro, 24-vuotias turkulainen toisen kauden  kaupunginvaltuutettu ja maakuntahallituksen jäsen. Minä tahdon elää mahdollisuuksia antavassa, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtivassa sekä ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävässä Suomessa.

Siksi pyrin kansanedustajaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Alvar Euro

Millainen ehdokas Alvar on?

Olen ehdokkaana ja päättäjänä avoin, sopivasti pohdiskeleva sekä vakaasti sivistykseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen kestävyyteen uskova edistyksellinen sosiaalireformisti. 

Minä tahdon, että annamme kaikille mahdollisuuden rakentaa oma menestyksensä. Samalla jokaisesta on pidettävä huolta. Tämä onnistuu ainoastaan, kun Suomi on kestävällä pohjalla niin talouden kuin ympäristön kannalta.  

Nousin politiikkaan mukaan juuri ennen valkolakin saamista kuntavaaleissa keväällä 2017, kun tulin 18-vuotiaana valituksi kaupunginvaltuustoon. Turun valtuustossa istun tänäkin päivänä, ja näiden vuosien ajan olen tehnyt töitä elinvoimaisemman ja kokoaan suuremman Turun eteen. 

Oppia ja kokemusta päätöksenteosta ja vaikuttamisesta pääkaupungin melskeessä olen kerännyt toimimalla Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajana. Työni oli unelmien täyttymys; sain päivittäin tehdä töitä lukiolaisten hyvinvoinnin ja paremman aseman eteen vaikuttamalla eduskunnan päätöksiin. 

Yliopisto-opintoja suoritan paraikaa Helsingin valtiotieteellisessä tiedekunnassa politiikan ja viestinnän parissa, ja työskentelen poliittisena analyytikkona Blic -nimisessä vaikuttajaviestinnän toimistossa. 

Alvar Euro eduskuntaan 2023

Miltä näyttää tulevaisuuden Suomi?

Minä tahdon asua Suomessa, joka rohkeasti uudistaa omaa talouttaan ja palveluitaan ympäristöllisesti kestävästi niin, että yhteiskunta voi yhä paremmin vielä 50 vuoden kuluttua. Tahdon, että luomme ja ylläpidämme yhteiskuntaa, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on, ja tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista pidetään kiinni. Emme jämähdä paikoillemme ja kaihda vaikeita asioita, vaan olemme myös maailmalla toimija, joka työskentelee ihmisoikeuksien puolesta. Uudessa epävarmassa turvallisuustilanteessa Suomen tulee olla kokoisekseen puolustukseltaan uskottava Naton jäsenmaa, joka rakentaa turvallisuutta koko pohjoiseen Eurooppaan. Uskon siis edistykselliseen, taloudelta ja ympäristöltä kestävään Suomeen.

Näihin asioihin tarttuisin kansan­edustajana:

Pysäytämme luontokadon ja ehkäisemme ilmastonmuutosta

Luontokato on on otettava tosissaan. Luontokato aiheuttaa lajien ja luonnollisen ympäristön katoamista, jolla on radikaaleja vaikutuksia meidän kaikkien arkeemme. Luontokato johtuu osin ilmastonmuutoksesta, mutta myös metsien ja maapohjan kestämättömästä käytöstä. Ilman toimeen ryhtymistä luontokato uhkaa ihmisten elämää ilmastonmuutoksen lailla. Kiteytettynä: luontokato vähentää edellytyksiämme elämään. 

Ratkaisut:

Lopetamme kestämättömän talouden­pidon ja tuemme yrittäjyyttä.

Sanotaan suoraan: emme voi pitkään toteuttaa nykyisiä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita valtiomme nykyisillä tuloilla. Talous tulee saada tasapainoon ja kestävälle pohjalle. Hyvinvoivalla taloudella me ylläpidämme kouluja, terveydenhuoltoa, vanhustenhuoltoa, kirjastoja ja puolustusta. Talous on saatettava kestävälle pohjalle lisäämällä tuloja tuomalla ihmisiä työllisyyden piiriin, myymällä maailmalle fiksumpia tuotteita ja palveluita ja samalla vähentämällä menojamme. Nyt rakennetaan taloudellinen pohja, joka antaa mahdollisuuksia, mutta myös pitää tarvittaessa huolta.

Ratkaisut:

Panostamme osaamiseen ja koulutukseen.

Suomen valttikortti on koulutettu ja osaava väestö. Perusta huippuosaamisen kehitykselle tehdään kuitenkin jo peruskoulussa. Nykyisellään oppimistulokset ovat Suomessa laskussa, ja nuoret voivat yhä huonommin. Peruskoulun päättäneistä yhä suuremmalla osalla on haasteita lukemisessa ja oppimisessa.  Kaikkia haasteita ja ongelmia nuorten elämässä ei ratkaista koulussa, mutta oppimisen haasteisiin on annettava lisää tukea. Suomen nuoret ansaitsevat hyvät eväät tulevaisuuteen, ja sitä varten meidän on laitettava peruskoulu kuntoon.

Ratkaisut:

Toteutamme liberaalia arvo- ja ihmisoikeus­politiikkaa.

Jokaisen tulee saada olla sellainen kuin on. Vaikka elämme yhteiskunnassa, joka on maailman mittapuulla tasa-arvoinen ja monella tapaa toimiva, on arvo- ja ihmisoikeuspolitiikalla tehtävää yhä edelleen Suomessa. Yhteiskunnassa tulisi voida luottaa siihen, että kukaan ei myöskään aktiivisesti pyri riisumaan toisen oikeutta olla oma itsensä. Ihmisten arvoista ja periaatteista ei päätetä eduskunnassa, mutta kansanedustajat edustavat omilla arvoillaan koko kansaa. Tahdon kansanedustajana puolustaa jokaisen oikeutta ja vapautta olla oma itsensä. 

Ratkaisut:

Olemme kokoamme suurempia EU:ssa sekä maailmalla.

Suomen paikka on Euroopan unionissa. EU:n tasolla linjataan koko maanosan tulevaisuudesta, ja samalla koko Euroopan voimin vaikutetaan myös globaaleihin kysymyksiin ja haasteisiin. Suomen roolia EU:ssa tulee kasvattaa, ja suomalaisten tulee hakeutua Unionin merkittäviin johtotehtäviin. Meidän ei tule antaa sijaa politiikalle, joka tähtää Euroopan unionin roolin vähentämiseen. Erityisesti turvallisuuden ollessa Venäjän uhan varjostama on Suomelle tärkeää olla osa eurooppalaista yhteisöä. 

Ratkaisut:

Tervetuloa mukaan kampanjaan viemään Alvar eduskuntaan!

Seuraa minua näillä sivuilla, tilaa uutiskirje, tule mukaan tiimiin ja laita seurantaan eri somekanavissa. Tule tapaamaan ja ota yhteyttä!

Instagramissa

Löydät kivoja kuvia elämästäni Instagramistani. Lähde seuraamaan!

Facebookissa

Pidempiä tekstejäni, kannanottojani sekä kuulumisiani löydät Facebook-sivultani .

Euron panoksella parempi Suomi.

Ryhdytäänkö kirjeenvaihtoon?Tilaa Alvarin uutiset!
Haluatko myös mukaan tiimiini?

Uutiskirjeessä kuulet uusimmat käänteeni ja missä minut voit tavata. Ja jos haluat myös mukaan tiimiini, pääset mukaan aktiiviseen ja innostuneeseen joukkoomme! Lue lisää ja ilmoittaudu heti mukaan. 

Scroll to Top