Euron panoksella Sirpa Pietikäinen
Picture of Blogin Vierailijakirjoittaja

Blogin Vierailijakirjoittaja

Blogivierailija Sirpa Pietikäinen: Tulevaisuuden kaupungit ovat älykkäitä ja viihtyisiä

Älykkäiden kaupunkien takana on kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelu. Älykkäässä kaupungissa julkinen liikenne, palvelut, viheralueet ja kevyt liikenne muodostavat verkoston, jossa ihmisten on helppoa ja luonnollista liikkua.

Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys kaupunkien kehittämisessä. Niiden myötä voidaan hakea energiatehokkaampia ratkaisuja ja parantaa kaupungin ilmanlaatua esimerkiksi rakentamalla viherkattoja tai aurinkopaneeleja julkisten rakennusten katoille. Pitkän aikavälin kestävä kehitys on oltava mukana julkisten hankintojen kilpailutuksessa jo tänään.

Viihtyisiin kaupunkeihin kuuluvat viheralueet. Mutta niiden rooli ei ole ainoastaan toimia virkistäytymisen paikkoina. Kaupungistumisen edetessä ja väestömme ikääntyessä ekosysteemipalveluista, joita ovat muun muassa melun torjunta ja lämpötilan säätely, tulee entistä arvokkaampia ja tärkeämpiä. Tästä kaikesta seurauksena on se, että me tarvitsemme kaiken mahdollisen viherkapasiteetin, mikä rakennetussa ympäristössämme on tarjolla.

Vihreä elinympäristö pitää yllä myös ihmisten terveyttä. Viihtyvyyttä ja luonnosta saatavia elämyksiä on vaikea mitata rahassa, mutta niillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi jo viiden minuutin metsäkävelyn on tutkittu parantavan mielenterveyttä. Monipuolinen eliöstö ja ilmansaasteita sitova kasvusto myös vähentävät altistumista allergioille ja astmalle.

Viherympäristöt eivät synny tai säily itsestään. Kaavoituspolitiikka, rakentaminen ja liikenneratkaisut vaikuttavat siihen, missä roolissa luonto ovat ympärillämme. Kuntien tulisi rohkeasti luoda omat viherkaavansa ja sitä kautta miettiä, miten kunnan viherpinta-alaa voidaan lisätään ja parantaa, sekä miten kunta jatkossa voisi kompensoida rakentamiselle uhratut viheralueet.

On tärkeää muistaa, että viheralueiden kehittämisen erityisasiantuntijoita ovat kaupunkien ja kuntien asukkaat. Viheralueet ovat ihmisten olohuoneita, joiden kehittämisessä heidän tulee olla mukana. Jossain kaupungeissa on otettu käyttöön osallistavia suunnittelukävelyjä. Ryhmä eri-ikäisiä ja -taustaisia kaupunkilaisia ideoi kulkiessaan, missä ja minkälaista viherryttämistä tarvittaisiin, oli sitten kyse kevyenliikenteen väylistä, bussikatoksista, kerrostalojen seinistä tai teidenvarsien kunnosta.

Tarvitsemme kriittisen massan aktiivisia kaupunkilaisia ja päättäjiä puhumaan älykkäämpien ja viihtyisämpien kaupunkien puolesta. Alvar Euron kaltaisilla nuorilla visionääreillä on vankka käsitys siitä, millaisessa kaupungissa he haluavat elää 50 vuoden päästä – ja rohkeus tehdä sen mukaisia päätöksiä nykyhetkessä.

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Kokoomus EPP

JAA TÄMÄ TEKSTI

NÄMÄKIN SAATTAVAT KIINNOSTAA:

Scroll to Top