Raiteet tuovat vetovoimaa Turkuun
Picture of Alvar Euro

Alvar Euro

Turun kaupunginvaltuutettu

Raiteet eivät ole vain joukkoliikennettä vaan myös vetovoimaa ja kaupunkikehitystä

Raideratkaisun käsittely julkisessa keskustelussa on keskittynyt asioihin, jotka eivät todellisuudessa ole este sen toteutumiselle. Uusien arvioiden mukaan kyseessä on siis noin 300 miljoonan euron kokonaisinvestointi. Vaikka summa on iso, on olemassa tapoja toteuttaa se järkevästi.

Suomen väestö keskittyy juuri tällä hetkellä eniten kolmen kaupungin ympärille: Helsingin, Tampereen ja Turun seudulle. Samalla väestön ikääntyminen kiihtyy. Työ keskittyy kaupunkeihin, ja helppo kaupunkiasuminen ja ympäristöarvot ovat työssäkäyville yhä keskeisempiä arvoja.

Kaupungit kilpailevat samalla keskenään nuoresta, työssäkäyvästä väestöstä. Turun seudun on pysyttävä kisassa mukana.

Tarvitsemme tuota työssäkäyvää väestöä ikääntyvien lisäksi, jotta yhteiset varat eivät lopu. Ilman riittäviä verotuloja joudumme pohtimaan montako koulua tai kulttuuripalvelua laitamme matalaksi.

Väestö ja yritykset eivät kuitenkaan saavu Turkuun, jos täällä pyöritellään peukaloita.

On tehtävä määrätietoisia toimia luodaksemme houkuttelevampaa urbaania ympäristöä. On panostettava kaupunkimaisuuteen, palveluiden helppoon saatavuuteen sekä omaleimaiseen kiinnostavuuteen.

Vaikka meillä on jo kaupungiksi houkuttelevia ominaisuuksia, meidän on luotava entistä kunnianhimoisemmin urbaania ja houkuttelevaa ympäristöä. Erinomainen väline siihen on raitiotie.

Raitiotiestä puhutaan kuitenkin yhä edelleen väärin ja väärillä argumenteilla. Vaikka kuinka ihmiset puhuvat kääntyvistä etupyöristä ja kapasiteeteista ja ties mistä joukkoliikennepointeista, eivät ne ole sen investoinnin ydin. Syyt raitiotien takana ovat puhtaasti kaupunkisuunnittelullisia ja vetovoimaa vahvistavia.

Me emme pärjää kilpailussa muita kasvavia seutuja vastaan, ellemme rakenna enemmän ihmisiä houkuttelevaa ympäristöä.

Koko investoinnin summaa ei ole yksinkertaisesti järkevää toteuttaa tavallisena budjetti-investointina, vaan on muodostettava pitempiaikainen lainapohjainen ratkaisu, jonka vuosittaiset maksuerät eivät muodostu valtaviksi. Laina-aika voi olla helposti vaikka 50 vuotta, tai enemmänkin.

Kiinteät raideratkaisut tunnetusti kiinnostavat myös yksityisiä tahoja. Tapoja kyllä löytyy ilman, että se otettaisiin vain suoraan kaupungin budjetista.

VTT toteutti Turun toimeksiannosta kattavan tutkimuksen raitiotien houkuttelevuudesta ja taloudellisista hyödyistä. Tutkimuksen mukaan tekemällä kiinteän raideratkaisun Turku pystyy kasvattamaan vetovoimaisuutta juuri työssäkäyvien kohdalla.

Kiinteistötaloudelliset ja verovaikutukset olisivat merkittäviä, ja maankäytöstä saatavilla tuloilla pystytään kattamaan investoinnin kuluja suuresti. Varovaisestikin arvioituna vaikutus olisi kymmeniä miljoonia euroja vuositasolla.

Raiteiden suurimpia mahdollisuuksia olisi Itäharjun sekä Linnakaupungin rakentuminen. Itäharjun tulevan alueen selkärangan ja taloudellisen boostin saisi aikaan juuri raideratkaisu.

Linjaus Varissuolta keskustan kautta Linnakaupunkiin olisi urbaanin ympäristön luomisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen kannalta hyvä linjaus. Varissuolle investointi loisi enemmän houkuttelevuutta, uudistaisi rakennuskantaa sekä auttaisi jo edessä häämöttävään ongelmaan joukkoliikenteen kapasiteetin loppumisesta.

Turun uusi yleiskaava 2029 on samalla päätettävä raidelinjauksen rinnalla. Yleiskaava mahdollistaa tehokkaimman kaupunkirakenteen tiivistämisen, ja sen avulla raidelinjauksesta saadaan hyödyt kaikkein parhaiten irti. Sillä taataan uusien alueiden tasapainoinen kehittyminen.

Ei jumituta keskustelemaan vain kääntyvistä etupyöristä ja liian suuresta kertahinnasta. Puhutaan sen sijaan raiteiden ympärillä tapahtuvista asioista, ja kestävästä tavasta rahoittaa hanke.

Jos tunnin junalle löydetään vielä suurempien rahojen kohdalla ratkaisuja budjettien ulkopuolelta, miksei tämänkin kohdalla?

Alvar Euro
kaupunginvaltuutettu, Turun Kokoomuksen poliittinen sihteeri

Julkaistu Turun Sanomissa lauantaina 8. helmikuuta 2020

 

 

 

JAA TÄMÄ TEKSTI

NÄMÄKIN SAATTAVAT KIINNOSTAA:

Scroll to Top