ihmisjono, hoitojono
Picture of Alvar Euro

Alvar Euro

Turun kaupunginvaltuutettu

Palvelujen piiriin pitää päästä heti kun haluaa

“Onko tämä nyt riittävän vakavaa? Kyllähän muilla nyt on vielä huonommin.”

Avun hakeminen voi olla ison kynnyksen takana. Turhan moni epäröi, ovatko omat oireet tai ongelmat tarpeeksi merkittäviä ammattiavun saamiseksi. Kuitenkin sekä terveyspalveluiden että sosiaalipalvelujen osalta monilla ongelmilla on tapana vain syventyä ajan kuluessa.

Meidän tulee tehdä selkeä valinta: hoitoon pitää voida hakeutua heti kun se mieleen sopii. Hoidon pitää myös olla saatavilla siten, että erilaiset elämäntilanteet huomioidaan. Aluevaaleissa myös Varsinais-Suomessa ratkaistaan, mikä on hoitoonpääsyn tulevaisuus. Hankkeita on jo toki käynnissä, mutta valittujen aluevaltuuston jäsenten prioriteetit ovat tärkeitä. Tässä omat ajatukseni:

  1. Varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saavutettavissa 24/7
  2. Tuodaan laajat terveydenhuollon etäpalvelut tarjolle kaikille varsinaissuomalaisille
  3. Viedään testejä ja rutiinitoimenpiteitä sinne missä ihmisetkin ovat

Muutaman tunnin soittoaika ei riitä – ollaan saavutettavissa 24/7

Erilaiset puhelinpalvelut ja chatit ovat ideoina hyviä. Liian usein ne eivät kuitenkaan ole saatavilla silloin, kun apua tarvitsisi. Esimerkiksi Turun kaupungin sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnan chat on saatavilla arkisin klo 9–11, puhelinlinja klo 9–14. Näin kapeat palveluajat ovat vaikeita paitsi monille elämänhallinnan kanssa painiville, myös kaikille säännöllisissä päivätöissä käyville.

Iso askel eteenpäin on ollut valtakunnallisessa yhteistyössä kehitetty Omaolo-palvelu. Siellä voi milloin tahansa täyttää oirearvion, jolla saa yhteyden terveyspalveluihin, ja ammattilaisen arvion hoitotarpeesta. Palvelussa asiakas voi jättää pyynnön milloin vain, ja työntekijät purkavat yhteydenottoja arkisin. Tämä mahdollistaa työn fiksun organisoimisen ja hyvän tavoitettavuuden.

Samanlaista matalan kynnyksen yhteydenottokanavaa tarvittaisiin myös sosiaalipalveluihin. Kun avunpyynnön voi tehdä heti kun se mieleen juolahtaa, kynnys madaltuu. Helppous on tärkeää.

Kehitetään Omaolo-palvelun käyttöä. Varmistetaan, että Varsinais-Suomessa myös sosiaalipalveluihin voi ottaa kätevästi yhteyttä milloin vain, 24/7.

Pidetään korona-ajan opeista kiinni – etäpalvelut mukaan arkeen

Jo heti koronapandemian ensimmäisinä kuukausina saatiin menestyksekkäitä kokemuksia hyvinvointipalvelujen etävastaanotoista (Kuntalehti 19.5.2020). Työterveydestä etävastaanotot ovat tuttuja jo pidemmältä ajalta. Turussa Runosmäen terveysasemalla havaittiin, että erityisesti mielenterveyspotilaat ovat hyötyneet etävastaanoton mahdollisuudesta huomattavasti.

Digitaalisten ratkaisujen taloudellinen rakentaminen vaatii usein melko suurta asiakasmäärää. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella asuu lähes puoli miljoonaa suomalaista. Tämä takaa suuren asukaspohjan myös kohdennetuille kokeiluille, kuten diabetesvastaanotoille tai nuorten palveluille.

Niin hoitajien vastaanotto ja hoidontarpeen arviointi, lääkärin etävastaanotot kuin esimerkiksi perheneuvolan tapaamiset voitaisiin hyvin järjestää keskitetyllä alustalla, joko ulkoa ostettuna tai omana tuotantona. Esimerkiksi Päijät-Soten digipalvelu (Yle 21.9.2021) on tehnyt hyvää pilottityötä.

Hyödynnetään hyvinvointialueen koon tarjoamia etuja, ja tuodaan laajat terveydenhuollon etäpalvelut käyttöön kaikille Varsinais-Suomen asukkaille.

Viedään testit ja toimenpiteet potilaiden luo – pop upit ja kotitestit kokeiluun

Ilman ajanvarausta toimineet koronarokotukset ovat olleet menestys. Erilaiset pop upit ja tempaukset ovat vieneet terveyspalvelut varsinaissuomalaisten luo. Koronarokotukset ovat on pakottaneet miettimään, miten ihmiset voidaan tavoittaa mahdollisimman helposti. Samaa pitää soveltaa jatkossakin – viedä tehokkaat palvelut rohkeammin käyttäjien luo.

Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaava YTHS onnistui tavoittamaan miehet entistä paremmin, kun se alkoi tarjota seksitautien etätestejä. Helposti kotiin tilattava testipaketti poistaa leimautumisen riskin ja helpottaa aikatauluja kun testin voi tehdä milloin haluaa.

Voisiko esimerkiksi influenssarokotteitakin jatkossa jakaa kauppakeskuksissa? Entä viedä perheneuvoloiden toimintaa kouluille, edes kampanjaluontoisesti? Voisiko seksitautien testaamisessa ottaa myös Varsinais-Suomessa avuksi kotitestit kuten YTHS:llä?

Tässä teemassa ei ole kyse pelkästään arjen helpottamisesta. On tärkeä viedä palvelut niiden luo, jotka eivät niitä osaa tai tajua ajoissa itse hyödyntää. Se lisää palvelujen vaikuttavuutta parantamalla hyvinvointia – ja vähentämällä kalliin erikoissairaanhoidon kustannuksia vaivojen pitkittyessä.

Jatketaan rohkeita kokeiluja ja tempauksia erilaisten kohderyhmien saavuttamiseksi. Pohditaan esimerkiksi seksitautien etätestaamisen ottamista keinovalikoimaan.

Soteuudistuksen ja uusien alueiden tärkein tehtävä on taloudellisen kestävyyden lisäksi hoidon laadun parantaminen. Siinä hoitoonpääsyllä on erittäin keskeinen rooli. Jokaisen on voitava hakeutua hoitoon heti kun sopiva hetki tai tarve ilmenee. Kynnykset voivat olla vaarallisia ja pahentaa terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella pitää huolehtia 24/7 kanavista hoitoon hakeutumiseen. Etäpalvelut täytyy ottaa käyttöön palvelujen saavutettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi meidän täytyy jatkaa rohkeita kokeiluja ihmisten saamiseksi palvelujen piiriin.

Näitä asioita haluan edistää Varsinais-Suomen aluevaltuustossa. Tutustu teemoihini ja minuun lisää täältä.

Alvar Euro (kok.)
numero 667

JAA TÄMÄ TEKSTI

NÄMÄKIN SAATTAVAT KIINNOSTAA:

Scroll to Top